Pridobljena sredstva za projekt: GRADNJA NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE

Sredstva

evropska unija kohezijski sklad

Podjetje Tips MTC d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Naziv operacije, za katerega smo pridobili sredstva se glasi: GRADNJA NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE –MFE TIPS MTC.

 

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija iz Kohezijskega sklada (http://www.eu-skladi.si)

Celotna vrednost projekta znaša 255.300,00 evrov, od tega se 48.933,68 evrov sofinancira s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko.

Z izvedbo investicije si v podjetju v prihodnje prizadevamo, da bi lahko proizvajali lastno električno energijo, s čimer bi zmanjšali stroške poslovanja, povečali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in zmanjšali emisije CO2.

Contact info

Copyright 2022 © All rights Reserved.

Follow Us on

evropska unija kohezijski sklad